มีความรู้           คู่คุณธรรม           นำสังคม           นิยมไทย          พลานามัยสมบูรณ์
บุคลากรของโรงเรียน
ผู้บริหาร
ครูเตรียมอนุบาล
ครูอนุบาล
ครูประถมศึกษา 1-3
ครูประถมศึกษา 4-6
ครูพิเศษ
ครูธุรการ
พนักงานประจำ
รถตู้โรงเรียน

February , 2017
SunMonTue WedThuFriSat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

ส่งข้อเสนอแนะ
รองผู้อำนวยการ
tatooto@windowslive.com

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1
นางมธุรส ศรีเงิน น.ส.นาถศิริ ขุนจันทร์ น.ส.ปุญญา เนตรนิล
ครูประจำชั้น ป.1/1 ครูประจำจั้น ป.1/2 ครูประจำชั้น ป.1/3
น.ส.เยาวดี กีรติธเนศกุล น.ส.ธิติมา คณาจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1/4 ครูประจำชั้น ป.1/5
ประถมศึกษาปีที่ 2
น.ส.วิจิตรา สิมโสม น.ส.ธัณย์สิตา อนันตศักรานนท์ น.ส.บุศรินทร์ ดีหมี
ครูประจำชั้น ป.2/1 ครูประจำชั้น ป.2/2 ครูประจำชั้น ป.2/3
นางพรทิพย์ มีมิ่งขวัญ น.ส.ธันยนันท์ พุกประยูร
ครูประจำชั้น ป.2/4 ครูประจำชั้น ป.2/5
ประถมศึกษาปีที่ 3
น.ส.วรรณศิริ จินดามรกต น.ส.จิราวรรณ พรหมแก้ว น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็ฃโรจน์
ครูประจำชั้น ป.3/1 ครูประจำชั้น ป.3/2 ครูประจำชั้น ป.3/3
น.ส.จีราวรรณ ณ พัทลุง น.ส.จันทร์แรม คงอยู่ดี น.ส.ดาวใจ บัวประดิษฐ์
ครูประจำชั้น ป.3/4 ครูประจำชั้น ป.3/5 ครูประจำชั้น ป.3/6