มีความรู้           คู่คุณธรรม           นำสังคม           นิยมไทย          พลานามัยสมบูรณ์
บุคลากรของโรงเรียน
ผู้บริหาร
ครูเตรียมอนุบาล
ครูอนุบาล
ครูประถมศึกษา 1-3
ครูประถมศึกษา 4-6
ครูพิเศษ
ครูธุรการ
พนักงานประจำ
รถตู้โรงเรียน

April , 2014
SunMonTue WedThuFriSat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี
ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเีรียนรู้ศิลปะ

เกณฑ์การตัดสิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1
น.ส.วรรณศิริ จินดามรกต น.ส.จันทร์แรม คงอยู่ดี น.ส.ปุญญา เนตรนิล
ครูประจำชั้น ป.1/1 ครูประจำจั้น ป.1/2 ครูประจำชั้น ป.1/3
น.ส.ณัฐสุดา ขันอาสา น.ส.ธิติมา คณาจันทร์ น.ส.จันทนา ธรรมสฤษดิ์
ครูประจำชั้น ป.1/4 ครูประจำชั้น ป.1/5 ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1
นายเอกพันธ์ พยัคฆ์ภูมิภักดี
ครูสอนศิลปะ ป.1
ประถมศึกษาปีที่ 2
น.ส.วิจิตรา สิมโสม น.ส.ธัณย์สิตา อนันตศักรานนท์ น.ส.บุศรินทร์ ดีหมี
ครูประจำชั้น ป.2/1 ครูประจำชั้น ป.2/2 ครูประจำชั้น ป.2/3
นางพรทิพย์ มีมิ่งขวัญ น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็ชโรจน์ น.ส.ธันยนันท์ พุกประยูร
ครูประจำชั้น ป.2/4 ครูประจำชั้น ป.2/5 ครูประจำชั้น ป.2/6
นายณัฐคณิต กีรติวุฒิ น.ส.จุฑาทิพย์ จีนะ
ครูสอนพละศึกษาชั้น ป.2 ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.2
ประถมศึกษาปีที่ 3
นางมธุรส ศรีเงิน น.ส.สาวิตรี พรัดวิเศษ น.ส.จีราวรรณ ณ พัทลุง
ครูประจำัชั้น ป.3/1 ครูประจำชั้น ป.3/2 ครูประจำชั้น ป.3/3
น.ส.นาถศิริ ขุนจันทร์ น.ส.ดาวใจ บัวประดิษฐ์ น.ส.ขวัญชนก แดนไธสง
ครูประจำัชั้น ป.3/4 ครูประจำชั้น ป.3/5 ครูสอนการงาน ป.3
นายพลวัต ทองรอด นายจตุพร พรหมรินทร์
ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ครูสอนพละศึกษา ป.3